Text

http://www.msg-cyber.blogspot.com/
Welcome to MSG Cyber
Selamat Datang ke MSG Cyber

Tuesday, May 10, 2011

Kelebihan Bersabar (Berbaloinya Bersabar)

Berbaloinya Bersabar

Klik pada image untuk mendapatkan paparan yang lebih besar dan jelas

Muhammad bin Abdul Aziz al-Khudariri menyenaraikan kelebihan si penyabar yang ternyata amat memikat hati. Jika Hati sudah terpikat, apakah kita masih tidak mempunyai rasa berkobar-kobar untuk meraih anugerah gelaran al-sabirin? Semoga Allah menjadikan kita golongan yang sabar, sabar yang bermula seawall “Hentaman pertama”. Antara kelebihan orang yang sabar ialah:

Kelebihan dan Firman Allah

1. Sumber kejayaan


yaa ayyuhaa alladziina aamanuu ishbiruu washaabiruu waraabithuu waittaquu allaaha la'allakum tuflihuuna200. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung.

(Surah Ali ‘Imran 3: 200)


yaa ayyuhaa alnnabiyyu harridhi almu/miniina 'alaa alqitaali in yakun minkum 'isyruuna shaabiruuna yaghlibuu mi-atayni wa-in yakun minkum mi-atun yaghlibuu alfan mina alladziina kafaruu bi-annahum qawmun laa yafqahuuna65. Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mu'min untuk berperang. Jika ada dua puluh orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. Dan jika ada seratus orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan seribu dari pada orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti

(Surah al-Anfal 8: 65)

2. Ganjaran berganda bagi mereka yang bersabar.

ulaa-ika yu/tawna ajrahum marratayni bimaa shabaruu wayadrauuna bialhasanati alssayyi-ata wamimmaa razaqnaahum yunfiquuna54. Mereka itu diberi pahala dua kali 1129) disebabkan kesabaran mereka, dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan, dan sebagian dari apa yang telah Kami rezkikan kepada mereka, mereka nafkahkan. 1129). Mereka diberi pahala dua kali ialah: Kali pertama karena mereka beriman kepada Taurat dan kali yang kedua ialah karena mereka beriman kepada Al-Qur'an.

(Surah al-Qasas 28: 54)


qul yaa 'ibaadi alladziina aamanuu ittaquu rabbakum lilladziina ahsanuu fii haadzihi alddunyaa hasanatun wa-ardhu allaahi waasi'atun innamaa yuwaffaa alshshaabiruuna ajrahum bighayri hisaabin10. Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang beriman. bertakwalah kepada Tuhanmu". Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah Yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas.

(Surah Az-Zumar 39: 10)

3. Kepimpinan dan keyakinan milik penyabar.

 
 
waja'alnaa minhum a-immatan yahduuna bi-amrinaa lammaa shabaruu wakaanuu bi-aayaatinaa yuuqinuuna24. Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar [1196]. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami.

(Surah al-Sajdah 32: 24)

4. Golongan yang bersama-sama Allah.

 
yaa ayyuhaa alladziina aamanuu ista'iinuu bialshshabri waalshshalaati inna allaaha ma'a alshshaabiriina153. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu [99], sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.

(Surah al-Baqarah 2: 153)

5. Salah satu cara memohon pertolongan daripada Allah.

yaa ayyuhaa alladziina aamanuu ista'iinuu bialshshabri waalshshalaati inna allaaha ma'a alshshaabiriina153. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu [99], sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.

(Surah al-Baqarah 2: 153)

6. Beroleh maghfirah


illaa alladziina shabaruu wa'amiluu alshshaalihaati ulaa-ika lahum maghfiratun wa-ajrun kabiirun11. kecuali orang-orang yang sabar (terhadap bencana), dan mengerjakan amal-amal saleh; mereka itu beroleh ampunan dan pahala yang besar.

(Surah Hud 11: 11)

7. Disukai Allah.


wa-athii'uu allaaha warasuulahu walaa tanaaza'uu fatafsyaluu watadzhaba riihukum waishbiruu inna allaaha ma'a alshshaabiriina46. Dan ta'atlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.

(Surah al-Anfal 8: 46)

8. Dipuji oleh Allah.


wakhudz biyadika dhightsan faidhrib bihi walaa tahnats innaa wajadnaahu shaabiran ni'ma al'abdu innahu awwaabun44. Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumput), maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya Kami dapati dia (Ayyub) seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat ta'at (kepada Tuhan-nya)

(Surah Sad 38: 44)

9. Malaikat mengucapkan salam kepada orang Mukmin yang bersabar.

jannaatu 'adnin yadkhuluunahaa waman shalaha min aabaa-ihim wa-azwaajihim wadzurriyyaatihim waalmalaa-ikatu yadkhuluuna 'alayhim min kulli baabin

23. (yaitu) syurga 'Adn yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, isteri-isterinya dan anak cucunya, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu;


salaamun 'alaykum bimaa shabartum fani'ma 'uqbaa alddaari24. (sambil mengucapkan): "Salamun 'alaikum bima shabartum" [772]. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. [772]. Artinya: keselamatan atasmu berkat kesabaranmu.

(Surah al-Ra’d 13: 23-24)

10. Sabar itu wajib saat ditimpa musibah. Seseorang yang bersabar dalam keadaan tersebut, maka dia telah melaksanakan perintah Allah.


yaa bunayya aqimi alshshalaata wa/mur bialma'ruufi wainha 'ani almunkari waishbir 'alaa maa ashaabaka inna dzaalika min 'azmi al-umuuri17. Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).

(Surah Luqman 31: 17)
Dari Majalah Solusi keluaran Isu 31.

1 comment:

MSG-Zone

Sports - Football : Click Picture to Go Site Page

Best Red yellow
PhotobucketPhotobucket PhotobucketPhotobucket

Blog Untuk Download