Text

http://www.msg-cyber.blogspot.com/
Welcome to MSG Cyber
Selamat Datang ke MSG Cyber

Monday, June 20, 2011

Rukun Iman Memantapkan Integriti?

Assalamualaikum dan Salam Mesra.. :)

Untuk menjadi Mukmin yang berintegriti kita perlulah mempunyai percaya kepada rukun Iman. Rukun Iman dapat menjadikan kita manusia yang berintegriti. Apabila kita berpegang kepada rukun Iman ini kita menjadi insan yang bertanggungjawab kepada diri dan kepada masyarakat. Okey kali ini message yang hendak disampaikan disini ialah bagaimana rukun Iman dapat memantapkan Integriti. moh kita baca seterusnya.


Bagaimana Rukun Iman
Memantapkan Integriti?
Klik pada image untuk mendapatkan paparan yang lebih besar dan jelas


Percaya Kepada Allah

Meyakini kewujudan Allah s.w.t., meninggalkan segala larangan-Nya dan melakukan selaga perintah-Nya. Baik ketika dilihat mahupun tidak dilihat orang lain. Kita harus yakin bahawa kita mampu untuk mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-Nya.

Percaya Kepada Malaikat.

Meyakini kewujudan para malaikat dan semua tuga-tugas yang diperintahkan oleh Allah kepadanya seperti tugas malaikat Jibrail untuk menyampaikan wahyu Allah kepada para rasul. Tugas malaikat Izrail untuk mencabut nyawa setiap makhluk yang hidup dan sebagainya.

Percaya Kepada Kitab.

Meyakini setiap isi kandungan yang terdapat dalam empat buah kitab asal yang diturunkan kepada nabi yang terpilih iaitu Taurat kepada Nabi Musa a.s. Zabur kepada Nabi Daud a.s. Injil kepada Nabi Isa a.s. dan al-Quran kepada Nabi Muhammad s.a.w.. Al-Quran menjadi perundangan dan panduan hidup umat hingga akhir zaman.

Percaya Kepada Para Rasul.

Kita perlu percaya kepada 25 orang rasul yang wajib diketahui. Mereka menyeru umat manusia kepada iman melalui ajaran yang dibawa menerusi wahyu Allah. Kita wajib percaya bahawa para rasul memiliki sifat jujur, amanah, bertanggungjawab menyampaikan dan berhemah tinggi, yang patut menjadi contoh teladan terbaik buat manusia. Sifat ini juga diistilahkan sebagai integriti.

Percaya Kepada Hari Kiamat.

Meyakini bahawa dunia ini tidak akan kekal buat selamanya. Kita akan dipindahkan kea lam akhirat yang mana semua amal perbuatan kita ketika di dunia akan diperhitungkan dan dipersoalkan.

Percaya Kepada Qadak dan Qadar.

Meyakini semua takdir baik dan buruk yang telah Allah tetapkan ke atas diri kita. Walau bagaimanapun, takdir tersebut dapat diubah dengan usaha yang ikhlas dan doa kepada Allah. Kita wajib percaya bahawa takdir sama ada baik mahupun yang buruk itu merupakan ketetapan Allah yang terbaik buat kita.

Dari Majalah Solusi keluaran Isu 32.

No comments:

Post a Comment

MSG-Zone

Sports - Football : Click Picture to Go Site Page

Best Red yellow
PhotobucketPhotobucket PhotobucketPhotobucket