Text

http://www.msg-cyber.blogspot.com/
Welcome to MSG Cyber
Selamat Datang ke MSG Cyber

Tuesday, October 25, 2011

Pembahagian Jenis Sumpah

Assalamualaikum Semua :)

Hari ini saya hendak sambung entri yang berkaitan dengan sumpah. Dalam Islam kita tidak boleh sebarangan untuk melafazkan sumpah. sebab itu terdapat pembahagian jenis sumpah. Untuk ketahui apakah jenis sumpah tersebut bolehlah baca seterusnya. Mudah-mudahan entri ini memberi manfaat kepada pembaca semua.

Pembahagian Jenis Sumpah

Klik pada image untuk mendapatkan paparan yang lebih besar dan jelas

Sumpah terbahagi kepada tiga (3) jenis, iaitu yang dikira dan terangkat sumpahnya, sumpah lagha dan sumpah dusta. Inilah yang diijmak oelh ulama.

Dalam kitab al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah (jil. 18, hlm, 79) hak terbahagi kepada dua (2):

1. Hak bagi Allah.
2. Hak bagi hamba.

Hak bagi Allah terbahagi kepada dua:


i. Hudud dan tidak boleh bersumpah padanya. Ini kerana apabila seseorang enggan bersumpah, ia tidak membawa kepada sebarang sumbangan atau ikrar, yang shubhah, sedangkan hudu tidak boleh dilaksanakan jika terdapatnya unsure syubhah.

ii. Hak harta benda, seperti dakwaan pemungut zakat terhadap tuan harta. Yang demikian itu merupakan ibadat seperti solat, justeru tidak perlu bersumpah.

Hak bagi hamba pula terbahagi kepada dua (2):

i. Yang membabitkan harta. Ini merupakan pensyariatan bagi sumpah tanpa khilaf antara ahli ilmu. Jika pendakwa tidak mengemukakan bukti, maka pihak yang didakwa boleh bersumpah dan lepas daripada dakwaan tersebut. Ini sebagaimana yang terjadi dalam kisah al-Hadrami dan al-Kindi yang berselisih pendapat berkenaan dengan tanah.

ii. Yang tiada hubung kait dengan harta, seperti hukum qazaf dan qisas. Begitu juga biasa diketahui seperti nikah, cerai, rujuk, membebaskan hamba, Islam, murtad dan lain-lain. Hal ini terbahagi kepada beberapa pendapat:
a. Abu Hanifah dan mazhab Maliki: Tidak perlu diminta bersumpah.

b. Mazhab Syafi’i dan Hambali: Boleh diminta bersumpah. Namun, terdapat satu pendapat dalam mazhab Hambali bahawa tidak boleh diminta bersumpah kepada orang yang didakwa.

Entri Ini Mempunyai Sambungannya... 
Entri berkaitan:
Sumpah Yang Dibenarkan

  Dari Majalah Solusi keluaran Isu 36.

No comments:

Post a Comment

MSG-Zone

Sports - Football : Click Picture to Go Site Page

Best Red yellow
PhotobucketPhotobucket PhotobucketPhotobucket