Text

http://www.msg-cyber.blogspot.com/
Welcome to MSG Cyber
Selamat Datang ke MSG Cyber

Wednesday, August 24, 2011

Definisi Peminangan

Assalamualaikum Semua... :)

Adakah bertunang merupakan satu adat ataupun ianya merupakan syariat? Apakah definisi peminangan itu? untuk mengetahui apa jawapannya teruskan membaca entri ini. Diharap pengkongsian maklumat ini dapat memberi penjelasan kepada kita apa yang dimaksudkan dengan peminangan. Jom baca seterusnya... :)

Definisi Peminangan
Klik pada image untuk mendapatkan paparan yang lebih besar dan jelas

Beberapa orang ahli fiqah berbeza pendapat dalam mendefinisikan peminangan. Antaranya adalah seperti berikut:
Sayyid Sabiq
Peminangan sebagai permintaan untuk mengadakan pernikahan oleh dua orang melalui perantaraan yang jelas. Peminangan merupakan syariat Allah s.w.t. yang harus dilakukan sebelum bernikah agar kedua-dua calon pengantin saling mengetahui.
Dr. Wahbah al-Zuhaili
Peminangan ialah penyataan seorang lelaki kepada seorang perempuan bahawa dia ingin menikahinya, baik terus kepada perempuan tersebut ataupun kepada walinya.
Amir Syariuddin
Penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkahwinan. Peminangan disyariatkan bagi perkahwinan dan wakti pelaksanaannya adalah dalam tempoh sebelum berlangsungnya akad nikah.
Al-Hamdani
Peminangan ertinya permintaan seseorang lelaki kepada anak perempuan orang lainatau seseorang perempuan yang ada bawah perwalian seseorang untuk dikahwini, sebagai pendahuluan sebelum menikah.
Daripada beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahawa peminagan ialah proses menyatakan hasrat untuk mengadakan pernikahan yang dilakukan baik secara langsung ataupun melalui wali. Ia dianggap satu ikatan apabila kedua-dua pihak saling bersetuju.

Dari Majalah Solusi keluaran Isu 34.

No comments:

Post a Comment

MSG-Zone

Sports - Football : Click Picture to Go Site Page

Best Red yellow
PhotobucketPhotobucket PhotobucketPhotobucket